Moderator paneldiscussie Dutch Design Week

Opdrachtgever
Dutch Design Foundation i.s.m. Six Fingers
Locatie
Eindhoven
Duur project
1 dagdeel
categorie
Moderator van paneldiscussie met publiek
wat wil je bereiken?

We willen graag een interessante discussie tussen de experts en het publiek over mobiliteit.

Context

De World Design Embassies bestaat uit verschillende ambassades die sociaal maatschappelijk vraagstukken agenderen. De Embassies zoeken tijdens de Dutch Design Week nieuwe perspectieven en concrete vragen. Onderwerp van de paneldiscussie: Hoe kunnen we mobiliteitsoplossingen beschikbaar maken voor iedereen? Voor mensen in moeilijk bereikbare gebieden, voor mensen met een beperking (gezondheid, financieel). Zodat we onafhankelijke keuzes kunnen maken die bij ons passen.

Jing in gesprek met de expert panel

oplossing

Ik wilde graag vooraf kennis maken met de panelleden, zodat de experts zich zoveel mogelijk op hun gemak zouden voelen tijdens de discussie. Ik heb alle vier panelleden in de week mijn vragen gemaild. Daarna heb ik ze telefonisch gesproken. We hebben mijn vragen en hun visie besproken. Daarnaast heb ik nog beelden verzameld die als discussie starter dienen. Tijdens de discussies heb ik ook actief het publiek erbij betrokken. Ik heb gevraagd naar hun reactie op antwoorden. Naast de mensen die actief hun bijdrage leverden, was ik ook heel bewust op zoek naar manieren om de stille mensen erbij te betrekken. Door uitnodigdend rond te gaan en mensen persoonlijk aan te spreken lukte het om een levendig discussie te voeren.

multi lagen van snelwegen - is dit de toekomst van Nederland?
Eén van de beelden die ik heb verzameld om als discussie starter.

Logo embassy of mobility
De paneldiscussie op locatie van de Embassy of Mobility.


Eén van de panelleden vertelt zijn visie op mobiliteit.

Reacties Team Embassy of Mobility

Wat fijn dat je zo goed voorbereid de sessie in gaat. En dat je persoonlijk de experts wilt spreken vooraf aan de discussie

Zo leuk hoe je het publiek meenam in de discussie. Echt heel prettig!

Matrix bord bij het mobiliteit paviljoen om mensen naar binnen te trekken
Doe mee aan de discussie! Wees welkom en kom binnen.

De vragen voor de toekomst van de expertpanel
Alle vragen van de experts verzameld op een blanco verkeersbord.

#dutch design week #moderator #proces begeleiding #facilitator #presenteren #discussie #interactie #publiek #expertpanel #presentator

Lees de volgende casus over Visual Thinking bij de VG hackathon