Visuele meewerksessies Carenzorgt

Opdrachtgever
Siza + Design for Care
Locatie
Arnhem
Duur project
10 sessies, 3 wekelijks
categorie
Visuele facilitatie, ontwerp sessies en materialen
wat wil je bereiken?

Ik wil graag dat mensen met een verstandelijke beperking, medewerkers en familieleden meedenken bij het inrichten van Carenzorgt

Context

Een nieuw elektronisch cliënten dossier voor iedereen bij Siza. Dat betekende een portaal voor de zorgprofessionals én een portaal voor cliënten en verwanten. Het portaal voor de cliënten heet Carenzorgt. Carenzorgt is een online omgeving waarin je je eigen zorgdossier kan zien. En waar je ook o.a. berichtjes kan versturen naar mensen die je helpen. Zoals je begeleider, je tante of je zus. Hoe richt je zoiets goed in? Hoe zorgen we dat we allemaal er zo prettig mogelijk in werken? Daarnaast is het fijn als we geteste materialen hebben die uitleggen hoe Carenzorg werkt.

visuele meewerksessies - deelnemers

oplossing

Sommige mensen in deze groep, hebben een grotere behoeft aan een heldere visuele structuur dan anderen. Verstaan en begrijpen gaat soms op een ander manier en op een andere tempo. Dan is het fijn als je ter plekke kan zien wat de hoofdlijnen is van een gesprek. Of, dat je in presentatieslides ook kan zien hoe lang een onderdeel nog duurt. En waar het ook alweer over gaat. De visuele structuur en de formats van de visuele meewerksessies hebben mensen als zeer prettig ervaren. Door mensen tijd en ruimte te geven om de informatie te verwerken, konden wij maximaal gebruik maken van het collectief hoofd van de groep. Ik ontwerpte de presentatieslides en de materialen voor de werkvormen. Daarnaast maakte ik live visuele notulen tijdens de sessies.

Carenzorgt meewerksessie visual notes
Live visuele notulen bij een meewerksessie.

Hoe werkt ONS samen met Visual notes
Hoe werkt ONS eigenlijk samen met Carenzorgt? Ik heb een schematische tekening tijdens de sessie gemaakt.

Gijs stelt een vraag tijdens meewerksessie
De deelnemers van de sessie in discussie.

Reacties Team Vrijwillige Inzet Siza

Ik vind het heel fijn dat je tijdens onze sessies live meeschrijft en tekent. Zo kan ik nog even iets teruglezen als het te snel ging.

Ik vind het fijn om jou erbij te hebben. Je bent altijd zo positief. Het is prettig om met jou te werken.

presentatie slides 16:9
Voorbeelden van presentatie materialen tijdens de visuele meewerksessies.

legenda presentatieslides
Ik heb een legenda ontworpen voor op de presentatieslides. Hiermee zorg je dat mensen altijd kunnen zien waar we zijn tijdens een presentatie en hoe lang dit onderdeel duurt.

#visueel meewerksessies #grafisch ontwerp #visueel faciliteren #visual notes #live tekenen #facilitatie #design thinking sessies

Lees de volgende casus over Gedichtenbundel Ertussenin

Lees de vorige casus over Visual Thinking tijdens de VG Hackathon